Σεμινάριο Τρίτο. Οι Ψυχώσεις.

  PDF Print E-mail
Titel:      Σεμινάριο Τρίτο. Οι Ψυχώσεις.
Kategorien:      Von Lacan
BuchID:      97823130789728
Autor:      Lacan, Jacques; Miller, Jacques-Alain
ISBN-10(13):      978-960-274-883-1
Verlag:      Ψυχογιός
Publikationsdatum:      2005
Edition:      Τρίτη Ανατύπωση 2018
Number of pages:      0
Sprache:      Nicht spezifiziert
Bewertung:      0 
Bild:      no-img_eng.png
Beschreibung:     

Lacans Seminar III - Die Psychosen - Auf Griechisch

Ζακ Λακάν, Σεμινάριο Τρίτο - Οι Ψυχώσεις

Μετάφραση: ΒΛΑΣΗΣ ΣΚΟΛΙΔΗΣ, ΡΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόλογος, επιμέλεια, επίμετρο: ΒΛΑΣΗΣ ΣΚΟΛΙΔΗΣ

Please past text to modal